اردو و گزارش اردو

گزارش بازدید :

بچه ها روز شنبه به بازدید از کارگاه سفال گری رفتند و یه عالمه مطالب جدید در رابطه با خلاقیت و تولید اثر هنری از خود آقای استاد سفال گر یاد گرفتند. همچنین اونها خیلی منظم و مرتب و به صورت گروهی به مربیانشون در رفت و آمد به کارگاه سفال گری کمک کردند.

IMAG0793