موسسه خلاقیت دنیای کودک

موسسه خلاقیت دنیای کودک در راستای پرورش و روحیه پژوهشگری در کودکان به کمک متخصصین جهانی برای اولین بار در ایران با برگزاری آزمون ها و دوره های استاندارد با برگزاری دوره های علمی، هنری، تفریحی به روش پژوهشی، علاوه برا افزایش دانش شناختی آن، زمینه شکوفایی خلاقیت و استعداد آن را در پنج گروه رشته (هنر، ورزش، علوم تجربی و آزمایشگاهی، ریاضی و فنی و مدیریت و علوم انسانی) بارور می سازد.

اهداف موسسه خلاقیت دنیای کودک

  1. شکوفایی استعداد


  2. پرورش خلاقیت و استعداد به روش پژوهشی (غیر آموزشی)

ویژگی های موسسه

برگزاری تست هوش برای کودکان 3 تا 12 سال، تست تشخیص اختلالات یادگیری کودکان دبستانی و دوره رفع آن، بازی درمانی برای کودکان 3 سال به بالا، کارگاه مادر و کودک در گروه های سنی مختلف، اعطای گواهینامه در پایان هر دوره به کودکان ، محیطی گرم و صمیمی همراه با شور و هیجان پروهشی ، کادر مجرب و با تجربه مدیریتی ۴۵ ساله و …

ریاضی فنی
علوم تجربی و آزمایشگاهی
هنز و معماری
تربیت بدنی
ارتباطات انسانی

شکوفایی استعداد

امروزه حتی سرسخت ترین مخالفان نظریه استعداد اذعان دارند که: استعداد به عنوان یک عنصر درونی به صورت ژنتیکی یا ذاتی در برخی افراد با شدت و ضعف مختلف وجود دارد و هرچند که معتقدند هر فردی در هر زمینه ای می تواند به صورت اکتسابی پیشرفت نموده و بدرخشد ولی استعداد ذاتی همواره می تواند فرد را بین 10 تا 30 درصد در جاده موفقیت جلو اندازد. درست مثل این که در یک مسابقه دو دونده ای 10 تا 30 قدم نسبت به بقیه به خط پایان نزدیکتر باشد. استعداد در برخی رشته های به مزیت نسبی تعبیر گردیده است.  روش های متعددی برای سنجش و اندازه گیری استعداد یا مزیت یا شم تا کنون طراحی شده است که موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان در این زمینه متدلوژی خویش را دراد.

شکوفائی خلاقیت و استعداد به روش پژوهشی (غیر آموزشی)

تفاوت خلاقیت و آموزش را می توان به تفاوت اجتهاد و تقلید تشبیه نمود. به نحوی که در تقلید مقلد از خود هیچگونه نوآوری و دخل و تصرفی نداشته و نباید داشته باشد و صرفا باید از مرجع یا مقلد تقلید نماید. ما تقریبا در همه امور زندگی نیز تابع همین قانونیم مثلا در امور مربوطه به تندرستی و امور پزشکی ما از کسی که مرجع و متخصص است تقلید نموده و خود در تجویز پزشک نو آوری به خرج نداده و دگرگونی ایجاد نمی کنیم. در دین اسلام تقلید در اصول دین که ارکان دینداری و ایمان هستند جایز نبوده و حرام است بلکه دین مترقی اسلام افراد را دعوت نموده است تا اصول دین را حفظ نکنند بلکه بفهمند یعنی در اصول دین تحقیق نمایند و این حقیق وظیفه آحاد افراد جامعه است. بی شک در تحقیق و پژوهش امکان نوآوری و خلاقیت بالا بوده و ممکن است پژوهشگر در حین پژوهش دستاوردهائی فراتر از صاحب نظر اول بیابد و یا حتی اگر چنین اتفاقی نیافتد لااقل به حقیقت از پیش کشف شده به شکلی کاربردی و قطعی و یقینی میرسد.

مدیریت موسسه

مدیریت موسسه اندیشه کیان - نمایندگی مشهد

خانم فرشته امین زاده

مدیریت موسسه خلاقیت دنیای کودک

خانم فرشته امین زاده با 45 سال سابقه، مدیریت موسسه خلاقیت دنیای کودک را بر عهده دارند.

متدولوژی استعدادیابی ما

در موسسه مطالعه و خلاقیت کودک و نوجوان مخاطبین نوعا کودکان خردسال و فاقد تجربه اند لذا یک دوره سه ماهه عمومی برای آنان تعریف می گردد که در این دوره صرفنظر از زمینه ای که استعداد دارند زمینه های پنجگانه ریاضی فنی، علوم تجربی و آزمایشگاهی، هنر و معماری، تربیت بدنی، مدیریت و ارتباطات انسانی برای آنان به نمایش و معرض تجربه محیطی گذارده می شود به نحوی که کودک بتواند آزادانه با ابزار و ادوات اولیه یا اصطلاحا مبانی هر یک از این رشته ها آشنایی نسبی پیدا کند بی گمان این آشنائی که ما آن را روش اشباعی می نامیم با آموزش تفاوتی بنیادی دارد در این روش فقط کودک در محیط و معرض تماس قرار می گیرد تا فقط ببیند و تجربه کند بدون اینکه از او خواسته شود چیزی حفظ کند، امتحانی بدهد و یا اجباری داشته باشد.