بازدید از کارگاه سفال گری

گزارش بازدید : بچه ها روز شنبه به بازدید از کارگاه سفال گری رفتند و یه عالمه مطالب جدید در رابطه با خلاقیت و تولید اثر هنری از خود آقای استاد سفال گر یاد گرفتند. همچنین اونها خیلی منظم و مرتب و به صورت گروهی به مربیانشون در رفت و آمد به کارگاه سفال گری…