آشنایی با ترکیب رنگ ها

🎨هنرمندان خلاق 5 ساله با ترکیب رنگ ها آشنا شدند و پس از آن با رنگ های ترکیبی که ساختند سفال های قالب گیری شده را رنگ آمیزی کردند.

آشنایی با ساختار گوش انسان

👂آشنایی محققان کوچک با ساختار گوش(لاله گوش، غضروف گوش، پرده صماخ، شیپور استاش ،حلزون گوش و عصب شنوایی) و راههای ایمنی مراقبت از گوش.

آشنایی با تشکیل نفت، اهمیت نفت و …

🛢محققان5 ساله درباره نحوه ی تشکیل نفت،اهمیت نفت،چگونگی استخراج نفت و پتروشیمی(مشتقات نفتی) و…تحقیق کردند، 👈سپس باتوجه به تصورات خود، نفت را در لایه های زیرین زمین به تصویر کشیدند.

آشنایی محققان با عمل تجزیه

⚗️آشنایی دانشمندان کوچک 5 ساله با عمل “تجزیه” (تجزیه رنگ بنفش پرمنگنات پتاسیم به وسیله یک ماده شیمیایی به نام هیپوسولفیت سدیم)

آشنایی با شاهنامه و نقاشی سیمرغ

👈عزیزان 5 ساله به مناسبت بزرگداشت شاعر بزرگ،حکیم ابوالقاسم فردوسی،با “شاهنامه” آشنا شده وپس از شنیدن داستان “سیمرغ و زال”تصور ذهنی خود را از سیمرغ به تصویر کشیدند وبا پر تزئین کردند👌