آشنایی با تشکیل نفت، اهمیت نفت و …

🛢محققان5 ساله درباره نحوه ی تشکیل نفت،اهمیت نفت،چگونگی استخراج نفت و پتروشیمی(مشتقات نفتی) و…تحقیق کردند، 👈سپس باتوجه به تصورات خود، نفت را در لایه های زیرین زمین به تصویر کشیدند.

آشنایی با شاهنامه و نقاشی سیمرغ

👈عزیزان 5 ساله به مناسبت بزرگداشت شاعر بزرگ،حکیم ابوالقاسم فردوسی،با “شاهنامه” آشنا شده وپس از شنیدن داستان “سیمرغ و زال”تصور ذهنی خود را از سیمرغ به تصویر کشیدند وبا پر تزئین کردند👌